FryslânPhoto Festival 2017

Friese (amateur)fotografen en fotoliefhebbers hebben het initiatief genomen voor een nieuw, jaarlijks festival: FryslânPhoto. In 2017 vindt het FryslânPhoto Festival plaats van 5 t/m 29 oktober in Leeuwarden. Dit jaar is het festivalthema ‘Mijn Plek’. Fotografen die deelnemen aan het festival hebben we gevraagd beelden aan te leveren met dit thema als inspiratie. Met het FryslânPhoto Festival willen we fotografie in Fryslân op de kaart zetten en noordelijke fotografen een podium geven. Dat doen we daarnaast ook door het organiseren van exposities en andere fotoactiviteiten. Zo willen we inwoners en bezoekers van Fryslân op een laagdrempelige wijze in aanraking laten komen met fotografie. Want fotografie leeft!

Het festival bestaat onder meer uit de volgende onderdelen:

  • Een fotoroute door de stad.
  • Een fotowedstrijd in samenwerking met NRC en Kamera Express. Wij exposeren de beste foto’s.
  • Een fotoproject met nieuwkomers en autochtone wijkbewoners. Tijdens het festival worden deze foto’s tentoongesteld.
  • Een fotografiebeurs voor fotografen en fotoliefhebbers, in samenwerking met C-Leeuwarden.

Thema: mijn plek

Het thema van FryslânPhoto 2017 is ‘Mijn Plek’. De fotografen die deelnemen aan het fotofestival hebben we gevraagd om foto’s aan te leveren of nieuw werk te maken met dit thema als inspiratie.

Het thema hebben we als volgt uitgewerkt:

Hoe belangrijk is het om een eigen plek te hebben waar je je prettig en veilig voelt? Je voelt je ergens op je plek, je voelt je er thuis. Wat maakt dat je je thuis voelt: zijn het je vrienden, buren of is het jouw huis of de woonomgeving. Sommige mensen wonen een leven lang op dezelfde plek, anderen verhuizen regelmatig. Wat is het dat een plek van jou wordt: een plek waar je naar terugkeert ook al maak je lange reizen. Of is de reís jouw plek, waar je ook bent. Voor veel mensen is een eigen plek niet zo vanzelfsprekend. Omdat ze zich buitengesloten voelen of omdat er letterlijk geen plaats voor ze is, zoals daklozen of vluchtelingen. Voor hen is ‘Mijn Plek’ een herinnering aan betere tijden. ‘Mijn Plek’ heeft alles te maken met identiteit, met opvoeding, met de plek waar je geboren bent of waar je woont. Met geuren, kleuren en nostalgie. ‘Mijn Plek’ kan een fysieke plaats zijn, maar ook een gevoel, een bestemming, een herinnering of een gedachte. ‘Mijn Plek’ als metafoor voor iets wat van jezelf is, of voor wat je wilt zijn.

Fotografen

In onze provincie wonen en werken veel topfotografen. Tijdens ons festival bieden we vijftien professionele fotografen een podium om hun werk te laten zien. Ze exposeren foto’s die aansluiten bij het thema van ons festival: ‘Mijn Plek’. In ons programmaboekje maak je kennis met alle fotografen.

De volgende fotografen zijn geselecteerd:

NRC fotowedstrijd

In 2017 organiseert NRC in samenwerking met Kamera Express en Nikon een fotowedstrijd. Elke maand kunnen (amateur)fotografen een foto insturen die aansluit op het thema van de maand.
De foto moet aan een aantal voorwaarden voldoen: passend binnen het thema, gemaakt zijn in 2017 en bij voorkeur gemaakt in Nederland.  Een vakjury kiest iedere maand een favoriet. Daarnaast heeft het publiek de mogelijkheid om te stemmen op hun favoriet. De jury bestaat uit Natalia Toret (Chef fotoredactie NRC en voorzitter), Ilvy Njiokiktjien, Wilfried de Jong en Sacha de Boer

Mijn Plek
Voor de maand juli zijn NRC en Kamera Express een samenwerking aangegaan met het FryslânPhoto Festival. Deze maand was het thema van de fotowedstrijd ‘Mijn Plek’. De Top 10 van de vakjury en de publiekswinnaar worden tijdens het FryslânPhoto Festival getoond. De winnaar van de maand juli met als thema ‘Mijn Plek’ is Bouwe Brouwer.
„Deze foto toont de kunst van het weglaten in optima forma”, volgens de jury. „De kleur werkt vervreemdend, het geeft de foto een Twin Peaks-achtige sfeer.” En: „Het thema zit hier goed in verwerkt. In zijn eenvoud heel tof. ”

Winnaars juli 2017 – thema Mijn Plek
Bouwe Brouwer
Karin Veenendaal
Chantal van Kollenburg – Dementie, alleen en verloren in je eigen huis
Maartje Brockbernd – 99 and counting
Anneke Bloema – Mijn plek, mijn plek
Debbie Kleijn – Verstoppen
Cyril Wermers – Mijn plek
Cor Boers – Al dromend
Guus Gustafsson – Bezig hun plek te vinden
Peter Weideman – My Place… not yours!
Publieksprijs Guy Bostijn – Sunny stairs

Fotoproject met nieuwkomers

Door de grote vluchtelingenstroom van de afgelopen jaren heeft Nederland, en dus ook Fryslân, te maken met een grote groep nieuwkomers, voornamelijk afkomstig uit Syrië, Eritrea en Somalië. Een grote groep is inmiddels statushouder; dat is iemand die de asielprocedure heeft doorlopen en een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd heeft. Via vluchtelingenwerk hebben ze een woning gekregen en is geregeld dat hun kinderen naar school kunnen. Werk hebben ze vaak nog niet, terwijl dat wel van hen wordt verwacht. Door het ontbreken van werk ontbreekt er ook een aansluiting bij de samenleving, veel vluchtelingen leven een geïsoleerd bestaan.

Bij mensen die in Nederland geboren en getogen zijn, bestaan vooroordelen ten opzichte van nieuwkomers. Voor veel mensen geldt: onbekend maakt onbemind. Met ons community-art project hebben we hier wat aan gedaan. Autochtone Leeuwarders én nieuwkomers hebben elkaars leven gefotografeerd. Wij vroegen hen om foto’s te maken bij de volgende vragen: ‘Waar ben je opgegroeid?’, ‘Aan welke plek in je jeugd bewaar je je mooiste herinneringen’, ‘Heb je contact met je buren?’, ’Wat weet je van het land waar je vandaan komt?’. Het zijn vragen die voor iedereen gelden of je nu in Nederland geboren bent of bijvoorbeeld in Eritrea.

De foto’s worden tentoongesteld op het tweede buitenplein in de Blokhuispoort. En in vier Leeuwarder wijken. Ook wordt een selectie van de foto’s opgenomen in de fotoroute in de binnenstad. Naar aanleiding van de foto’s organiseert Amaryllis themabijeenkomsten in de wijken over integratie.

De verhalen zijn opgenomen in dit boekje (PDF download).