Nieuws

Na een fantastisch eerste jaar gaat de stichting FryslânPhoto dit jaar opnieuw een fotofestival organiseren. Uit het enthousiasme van pers en bezoekers blijkt dat er grote behoefte is aan een platvorm voor fotografie in Friesland. FryslânPhoto wil in 2018 opnieuw inwoners en bezoekers van Fryslân op een laagdrempelige manier in aanraking brengen met fotografie. Ze kennis laten maken met nieuw werk van Friese fotografen, ditmaal rond het thema Wie ben ik”. Want fotografie verbindt mensen.

“Ik ben er trots op dat Leeuwarden een nieuw fotofestival heeft!”
Wethouder Sjoerd Feitsma van de gemeente Leeuwarden

Het thema van het FryslanPhoto 2018 is: Wie ben ik? Identiteit is een actueel thema, zowel in het persoonlijk leven als in de fotografie. We gaan op zoek naar antwoorden op de volgende vragen: Bestaat er een eigen identiteit? Bestaat er een Friese identiteit? Of een noordelijke identiteit? Wordt identiteit bepaald door waar je woont? Of waar je vandaan komt? Of door jouw geslacht? Of door jouw opvoeding?
 

FryslânPhoto 2018 richt zich met name op drie onderwerpen binnen dit thema:
Bestaat er zoiets als een noordelijke identiteit? Er wordt vaak geschreven over de eigenzinnigheid van het noorden’. Hoe kunnen we dat zichtbaar maken? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, zoeken we verbinding met fotografen uit de noordelijke provincies, Scandinavië en Noord-Duitsland.
Op het gebied van persoonlijk leven is het thema gender’ zeer actueel. Gender is een begrip dat uit de Engelse taal komt en betekent letterlijk sociaal geslacht. Je wordt als mens geboren met een biologisch bepaalde sekse en een samenleving voegt daar gender aan toe: gender bestaat uit een hele laag ideeën en verwachtingen over hoe vrouwen en mannen verschillen en hoe ze zich wel en niet horen te gedragen. We willen met fotografie het thema gender’ onderzoeken.
Vluchtelingen en identiteit. Als vluchteling raak je je identiteit kwijt. En ga je in het land waar je terecht komt een nieuwe strijd aan: de strijd om een nieuwe identiteit te vinden. Dat gaat met vallen en opstaan. Met fotografie willen we de participatie bevorderen met mensen die weinig met kunst en cultuur in aanraking komen.

Foto: Tryntsje Nauta & Heleen Haijtema voor Merk Fryslân