Foto: Ton Groot Haar

Je bent hier:

Partners participatie

Voor dit project werken we nauw samen met Amaryllis, met negen sociale wijkteams en welzijnsorganisatie Wellzo. Vluchtelingenwerk Noord Nederland ondersteunt dit project. Deze organisaties zetten zich in om van dit project een succes te maken. Ze verzorgen onder meer de werving van vluchtelingen en autochtone wijkbewoners die aan het project deel gaan nemen. Vertegenwoordigers van Amaryllis en Stichting FryslânPhoto hebben begin april een eerste brainstormbijeenkomst op basis waarvan we het project verder handen en voeten geven. Ook organiseert Amaryllis de themabijeenkomsten die we naar aanleiding van dit project in de wijken organiseren.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren