Foto: Lydia van Santen

Je bent hier:

Fotoproject met nieuwkomers

Door de grote vluchtelingenstroom van de afgelopen jaren heeft Nederland, en dus ook Fryslân, te maken met een grote groep nieuwkomers, voornamelijk afkomstig uit Syrië, Eritrea en Somalië. Een grote groep is inmiddels statushouder; dat is iemand die de asielprocedure heeft doorlopen en een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd heeft. Via vluchtelingenwerk hebben ze een woning gekregen en is geregeld dat hun kinderen naar school kunnen. Werk hebben ze vaak nog niet, terwijl dat wel van hen wordt verwacht. Door het ontbreken van werk ontbreekt er ook een aansluiting bij de samenleving, veel vluchtelingen leven een geïsoleerd bestaan.

Bij mensen die in Nederland geboren en getogen zijn, bestaan vooroordelen ten opzichte van nieuwkomers. Voor veel mensen geldt: onbekend maakt onbemind. Met ons community-art project hebben we hier wat aan gedaan. Autochtone Leeuwarders én nieuwkomers hebben elkaars leven gefotografeerd. Wij vroegen hen om foto’s te maken bij de volgende vragen: ‘Waar ben je opgegroeid?’, ‘Aan welke plek in je jeugd bewaar je je mooiste herinneringen’, ‘Heb je contact met je buren?’, ’Wat weet je van het land waar je vandaan komt?’. Het zijn vragen die voor iedereen gelden of je nu in Nederland geboren bent of bijvoorbeeld in Eritrea.

De foto’s worden tentoongesteld op het tweede buitenplein in de Blokhuispoort. En in vier Leeuwarder wijken. Ook wordt een selectie van de foto’s opgenomen in de fotoroute in de binnenstad. Naar aanleiding van de foto’s organiseert Amaryllis themabijeenkomsten in de wijken over integratie.

De verhalen zijn ook opgenomen in dit boekje.

 

 

Foto’s hieronder: Luna en Willemieke vormen samen een duo en hebben foto’s van elkaar gemaakt.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren