Foto: Leonardo Horta

Je bent hier:

Over ons

FryslânPhoto Festival is een jaarlijks terugkerend evenement voor en door Friese (amateur)fotografen en fotoliefhebbers. In 2017 vindt de eerste editie van het festival plaats van 5 t/m 29 oktober in Leeuwarden. Het FryslânPhoto Festival 2017 wordt geleid door Elske Riemersma en Ton Groot Haar.

Stichting FryslânPhoto
Voor de organisatie van het FryslânPhotoFestival is Stichting FryslânPhoto in het leven geroepen. Met deze stichting bieden wij een platform aan fotografen in Fryslân. Ons doel: professionals en amateurs met elkaar verbinden zodat zij kennis en vaardigheden kunnen uitwisselen. Dat doen wij onder andere door het organiseren van exposities en festivals. Speciale aandacht hebben wij voor talentontwikkeling. De stichting wil nog in opleiding zijnde en startende fotografen ondersteunen in hun ontwikkeling als fotograaf.

In het bestuur zitten de volgende leden:
Roelof de Boer – voorzitter
Jan de Caluwe – penningmeester
Fransje Grisnich – secretaris
Lydia van Santen – lid
Manon Borst – lid

Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 leden, die allen onbezoldigd zijn.
Het beleidsplan van de Stichting is hier te vinden.
Het eindverslag van Fryslan Photo 2017 is hier te vinden.
De financiële verantwoording van 2017 is hier te vinden.
Het RSIN/fiscaal nummer van de stichting is 856930933.

Werkgroepen
Een groot aantal vrijwilligers is actief in diverse werkgroepen: fotoroute, participatieproject, PR & Publiciteit, educatie, fotowedstrijd en vrienden van FryslanPhoto. Ongeveer 1x per maand komen vertegenwoordigers van de werkgroepen bijeen in het FryslânPhoto Team.

De coördinatoren van de werkgroepen zijn:
Fotoroute – Gerrit Panhuis
Participatieproject – Gretha Wijbenga
PR & Publiciteit – Geke de Witte
Vrienden – Welmoed Riemersma
Fotowedstrijd – Willem Bokkes
Educatie – Jan Mellink

Contact
Vragen en/of opmerkingen voor de organisatie van het festival of het bestuur van de stichting? Stuur een berichtje naar: info@fryslanphoto.com.

Stichting FryslânPhoto
Zuidergrachtswal 18, 8933 AE Leeuwarden
info@fryslanphoto.com