Foto: Marjo Alberts

Je bent hier:

Thema: mijn plek

Het thema van FryslânPhoto 2017 is ‘Mijn Plek’. De fotografen die deelnemen aan het fotofestival hebben we gevraagd om foto’s aan te leveren of nieuw werk te maken met dit thema als inspiratie.

Het thema hebben we als volgt uitgewerkt:

Hoe belangrijk is het om een eigen plek te hebben waar je je prettig en veilig voelt? Je voelt je ergens op je plek, je voelt je er thuis. Wat maakt dat je je thuis voelt: zijn het je vrienden, buren of is het jouw huis of de woonomgeving. Sommige mensen wonen een leven lang op dezelfde plek, anderen verhuizen regelmatig. Wat is het dat een plek van jou wordt: een plek waar je naar terugkeert ook al maak je lange reizen. Of is de reís jouw plek, waar je ook bent. Voor veel mensen is een eigen plek niet zo vanzelfsprekend. Omdat ze zich buitengesloten voelen of omdat er letterlijk geen plaats voor ze is, zoals daklozen of vluchtelingen. Voor hen is ‘Mijn Plek’ een herinnering aan betere tijden. ‘Mijn Plek’ heeft alles te maken met identiteit, met opvoeding, met de plek waar je geboren bent of waar je woont. Met geuren, kleuren en nostalgie. ‘Mijn Plek’ kan een fysieke plaats zijn, maar ook een gevoel, een bestemming, een herinnering of een gedachte. ‘Mijn Plek’ als metafoor voor iets wat van jezelf is, of voor wat je wilt zijn.