FryslânPhoto zet fotografie én Fryslân op de kaart

Friese fotografen en fotoliefhebbers hebben het initiatief genomen voor een nieuw festival: FryslânPhoto. Met dit festival willen we door middel van het medium ‘fotografie’ Fryslân op de kaart zetten en (Friese en andere noordelijke) fotografen een podium geven. En we willen inwoners en bezoekers van Fryslân op een laagdrempelige manier in aanraking brengen met fotografie. Want fotografie leeft enorm!

Stichting FryslânPhoto

Fotografie is populair

Beeldcommunicatie en fotografie winnen steeds meer aan belangstelling binnen onze cultuur. Fotografie is onderdeel van ons dagelijks leven: denk aan de vele gemaakte selfies en gedeelde foto’s op de sociale media. Iedereen is in staat om de wereld om zich heen vast te leggen. Dat maakt het medium down-to-earth en aantrekkelijk. Ook musea realiseren zich dat foto’s publiek het museum intrekken. Fotografie wordt steeds meer serieus genomen, getuige de groei van het aantal fotofestivals in Nederland en de enorme bedragen die soms worden betaald voor een kunstfoto. Ook in Fryslân groeit het aantal professionele fotografen. Daarnaast richten steeds meer studenten en gemotiveerde amateurs zich op fotografie, als hobby of om er later hun beroep van te maken.

Wat gebeurt er tot nu toe?

Op verschillende plekken in Fryslân worden cursussen aangeboden voor amateurfotografen. Een belangrijke aanbieder is de Fotofabryk in Leeuwarden. Binnen enkele jaren is de Fotofabryk uitgegroeid tot een plek waar per jaar meer dan 100 Friese amateurfotografen cursussen volgen, van beginnend tot gevorderd. Jaarlijks organiseert de Fotofabryk in Leeuwarden een altijd goed bezochte expositie met werk van de cursisten en deelnemers van de werkplaatsen van de Fotofabryk. Daarnaast organiseert de Fotofabryk in samenwerking met de NHL Hogeschool jaarlijks het Dag van het Beeld met sprekers over fotografie en een fotowedstrijd voor studenten en cursisten. Een aanzet voor meer zichtbaarheid van de ‘fotografie’ is dus al gemaakt.

Een nieuw initiatief

Maar tot nu toe ontbreekt in onze provincie een goede infrastructuur om fotografie op een hoger plan te tillen. Er is nog te weinig ontmoeting tussen fotografen en er zijn nauwelijks podia om de foto’s te exposeren, zowel voor amateurs als professionals. Om hier verandering in te brengen is een nieuwe stichting opgericht: Stichting FryslânPhoto.

De doelstellingen van deze stichting zijn:

 • Het bieden van een platform voor fotografen in Fryslân in het kader van ontmoeting en deskundigheidsbevordering. Het leggen van verbindingen tussen professionals en amateurs. Speciale aandacht is er voor talentontwikkeling: de stichting wil aankomende en startende fotograferen ondersteunen in hun ontwikkeling als fotograaf.
 • Het organiseren van exposities en fotofestivals. Dat doet de stichting vooral met Friese, maar ook andere (Noord-Europese) fotografen en biedt daarmee fotografen een podium om hun werk te tonen.
 • De Friese bevolking en bezoekers van Fryslân op een laagdrempelige wijze in aanraking brengen met fotografie als kunstvorm en als middel om verhalen te vertellen. Naast de festivals, doet de stichting dit door fotografie zichtbaar te maken in het straatbeeld en door speciale wijkprojecten. ‘Participatie’ is het sleutelwoord: mensen bereiken die normaal niet met kunst en cultuur in aanraking komen.
 • Door middel van fotografie discussie op gang brengen over actuele maatschappelijke thema’s.

Jaarlijkse en tweejaarlijkse activiteiten

Vanaf 2017 willen we tweejaarlijks activiteiten organiseren met als hoogtepunt een fotofestival: FryslânPhoto. De Groningse organisatie Noorderlicht organiseert ook exposities, het ene jaar in Groningen, het andere jaar in Fryslân.Noorderlicht richt zich op de gevorderde fotografie-liefhebbers met werk van internationale fotografen.

FryslânPhoto richt zich daarentegen op een veel breder (Fries) publiek.

FP wil zoveel mogelijk Friese fotografen een podium geven. En we willen zoveel mogelijk inwoners uit Fryslân bereiken. In die zin vullen beide initiatieven elkaar aan.

Uitgangspunten van het fotofestival zijn:

 • samenwerking tussen professionals en amateurs; beide groepen krijgen wel hun eigen plek tijdens het festival;
 • talentontwikkeling van jonge en aankomende Friese en andere noordelijke fotografen;
 • het festival moet zowel het Friese als het landelijke publiek aanspreken; we trekken er bezoekers mee naar Leeuwarden, het festival is toegankelijk voor een breed publiek;
 • het thema van het festival is actueel en speelt in op wat er maatschappelijk leeft. Zowel in Fryslân als daarbuiten.

Initiatiefnemers zien breed draagvlak

Een groep Friese fotografen en fotoliefhebbers heeft het initiatief genomen voor dit festival. Ze zijn niet over één nacht ijs gegaan. Er zijn gesprekken gevoerd met onder meer de directie van enkele prominente fotofestivals in Nederland: BredaPhoto en 033Fotostad (Amersfoort).

BredaPhoto staat open voor mogelijke samenwerking. Daarnaast zijn gesprekken geweest met professionele fotografen in Fryslân, de directie van het Noordelijk filmfestival, de afdeling cultuur van de gemeente Leeuwarden, een vertegenwoordiger van Culturele Hoofdstad 2018 en de coördinator van het festivalbeleid van provincie Fryslân.

Iedereen is enthousiast, moedigt ons aan op door te gaan en ziet dat het initiatief een toegevoegde waarde heeft voor de cultuur in onze provincie.

Organisatie FryslânPhoto
Voor de organisatie is een nieuwe Stichting in het leven geroepen: Stichting FryslânPhoto. Deze stichting werkt samen met de Fotofabryk en andere organisaties die zich richten op fotografie.

Er is nauw overleg met de organisatie Culturele Hoofdstad 2018. Tevens wordt de tentoonstelling afgestemd met de programmering van Noorderlicht.

De Stichting FryslânPhoto is zowel inhoudelijk als financieel eindverantwoordelijk voor het fotofestival. Voor de organisatie van de programmaonderdelen zijn werkgroepen in het leven geroepen. De zakelijk leider en een artistiek leider beschikken over een breed netwerk en hebben veel ervaring in de organisatie van grote evenementen.

Voor diverse deelgebieden hebben we op projectbasis (vrijwillige) coördinatoren aangesteld: pr& communicatie; productie; vrijwilligers; vormgeving tentoonstellingen.

We willen onze activiteiten stap voor stap uitbouwen. De nadruk ligt op het opbouwen van een Fries fotografenplatform en een goede ‘infrastructuur’ voor FryslânPhoto. We willen draagvlak krijgen voor ons initiatief. We richten in eerste instantie op werk van voornamelijk Friese fotografen. Tevens willen we bij het grote publiek bekendheid opbouwen.

Daarom willen we exposities organiseren die gratis toegankelijk zijn en die ook zichtbaar zijn in het Leeuwarder straatbeeld.


Publiciteit en bereik

Publiciteit

Centraal onderdeel in de communicatie naar buiten is de website www.fryslanphoto.com. Deze site willen we zoveel mogelijk interactief maken, zodat ook content ‘van onder op’ op de site gezet kan worden. Er wordt een database opgebouwd van fotografen in Fryslân. Fotografen en fotoliefhebbers krijgen regelmatig een digitale nieuwsbrief toegestuurd. Omrôp Fryslân en de Leeuwarder Courant zijn onze mediapartners en zorgen voor vrije publiciteit. We gaan op zoek naar een landelijk magazine of dagblad als mediapartners. Met name de Volkskrant en de NRC besteden veel aandacht aan fotografie. Daarnaast hebben we goede contacten met landelijke fotografiebladen, zowel landelijke online als papieren fotografiemagazines. We zetten sociale media in, zoals Facebook, Instagram en Twitter. Dit zijn belangrijke media om jongeren te bereiken. Belangrijke partners zijn uiteraard de VVV en Beleef Friesland. Om meer mensen van buiten de provincie te trekken, onderzoeken we de mogelijkheid van NS-treinarrangementen.


Bereik

Met onze activiteiten bereiken we veel verschillende doelgroepen:

 • fotografen, zowel professionals als amateurs
 • fotografieliefhebbers
 • deelnemers aan onze fotowedstrijden
 • bezoekers van onze exposities
 • kinderen van basis- en middelbaar onderwijs
 • toeristen en andere mensen die Leeuwarden bezoeken met onze foto’s die we op straat exposeren

Aangezien FryslânPhoto een nieuw initiatief is, is het exacte bereik nog niet te voorspellen. Het streven is om binnen enkele jaren een bereik te realiseren van 30.000 bezoekers.

Stichting FryslânPhoto
12 januari 2017