Foto: Fransje Grisnich

Je bent hier:

Educatie

We bieden voor scholen een educatief programma aan. Dit lessen uit ons programma kunnen zowel voorafgaand als tijdens, maar ook na het festival gegeven worden. Het programma bestaat uit een tweetal lesbrieven voor de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs. Scholen in Leeuwarden krijgen het gratis via de mail aangeleverd. Scholen buiten Leeuwarden kunnen de bestanden via deze website downloaden.

De eerste lesbrief gaat in op de compositie en het perspectief in de fotografie. De tweede lesbrief gaat in de zeggingskracht van de foto. Beide lesbrieven zijn onafhankelijk van elkaar te gebruiken. Wilt u meer informatie, of de bewerkbare powerpointbestanden dan kunt u mailen naar educatie@fryslanphoto.com.

Onderstaande bestanden worden gedeeld onder een creative commons licentie.

Lesbrief 1

Lesbrief 2

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren