Nieuws

Het Participatieproject wil mensen die hun hele leven al in Nederland wonen én nieuwkomers samenbrengen. Het doel: in gesprek komen zodat we elkaar beter begrijpen en nieuwkomers beter aansluiting vinden in de maatschappij.
Lees de verhalen van het Participatieproject hier: Participatieproject interviews